Dlaczego?

Sztuka prawa — ars iuris

Przez wiele lat zdobywaliśmy wiedzę, tytuły i doświadczenie. Teraz połączyliśmy nasze siły, by móc świadczyć pomoc prawną na poziomie niedostępnym dla indywidualnych kancelarii. Wierni jesteśmy natomiast zasadom osobistego kontaktu z Klientem i indywidualnego podejścia do każdej ze spraw.

Zespół

Kim jesteśmy?

Kancelarię tworzą wspólnicy oraz zespół prawników. Kilka unikalnych osób, których sylwetki przedstawione zostały poniżej.

.

Aleksandra Klimaszewska

WSPÓLNIK, RADCA PRAWNY

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności spółek zbrojeniowych i developerskich, oraz rynku nieruchomości. Wdrażała rozwiązania organizacyjno-prawne w instytucjach kultury. Opracowywała akty wewnętrzne z zakresu prawa pracy. Pomagała w komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przygotowywała kontrakty międzynarodowe. Z sukcesem występowała w wielu sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. W swej praktyce koncentruje się na kierowaniu bieżącą obsługą prawną oraz zastępstwie procesowym. Świadczy usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności z zakresu zamówień publicznych. W Kancelarii kieruje pracami zespołów prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy.

.

Marcin Smyk

WSPÓLNIK, RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Specjalista z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Ekspert Ośrodka Badań Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radów Prawnych. Autor wielu  publikacji z zakresu prawa prywatnego, w tym monografii naukowej poświęconej pełnomocnictwu wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie „Temida” na najlepsze rozprawy z dziedziny prawa. Były wykładowca akademicki prawa cywilnego i handlowego. Pełnomocnik w wielu sprawach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi, w tym przed NSA. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i zawodowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury. Doradza w zakresie nieruchomości oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie windykacyjne, wynikające z kierowania odzyskiwaniem należności dla kilkunastu centrów handlowych w Polsce. W Kancelarii odpowiada za prace zespołu zajmującego się prawem cywilnym oraz postępowaniami sądowymi.

.

Michał Klimaszewski

ADWOKAT, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i karnego oraz szkolnictwa wyższego. Adiunkt  w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletni wykładowca akademicki. Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Członek Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, między innymi z zakresu postępowania administracyjnego i nauki administracji. Pełnomocnik w wielu sprawach przed sądami administracyjnymi i karnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej i niepublicznych szkół wyższych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie tworzenia polityk biznesowych. W kancelarii odpowiada za prace zespołów zajmujących się prawem administracyjnym i karnym oraz szkolnictwem wyższym.

.

Andrzej Kowalski

ADWOKAT

Specjalista z zakresu prawa podatkowego, karnego, autorskiego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym w zakresie zastępstwa procesowego. Świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji kultury, jak również w zakresie szkolnictwa wyższego i inwestycji. Jego zainteresowania zawodowe obejmują ponadto prawo zamówień publicznych oraz ochronę danych osobowych.

.

Bernadetta Ponikowska

ADWOKAT

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego, gospodarczego oraz procesowego. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w kilku warszawskich kancelariach. W swej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej przedsiębiorców.

.

Paweł Siemianowski

STARSZY PRAWNIK

Aplikant adwokacki III-ego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalista z zakresu prawa pracy i prawa konstytucyjnego. Doradza w zakresie windykacji należności, procesów gospodarczych, regulacji stanów prawnych nieruchomości i prawa autorskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy kancelaryjnej, w tym w obsłudze przedsiębiorców, instytucji kultury, szkół wyższych, jednostek władzy państwowej i samorządowej.

Jak możemy pomóc?

Obsługujemy:

 • przedsiębiorców
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • instytucje kultury, w tym muzea i teatry
 • stowarzyszenia i fundacje
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • organizacje społeczne i zawodowe
 • osoby fizyczne

Tworzymy:

 • projekty aktów prawnych, w tym umów, uchwał, statutów, regulaminów i zarządzeń
 • optymalne rozwiązania prawne zapewniające osiągnięcie założonego celu biznesowego

Prowadzimy:

 • bieżącą obsługę prawną
 • obsługę prawną inwestycji
 • sprawy sądowe i pozasądowe
 • postępowania administracyjne
 • negocjacje z udziałem inwestorów krajowych i zagranicznych

Wydajemy:

 • opinie prawne
 • rekomendacje minimalizujące ryzyko prawne

Kontakt

Napisz lub zadzwoń

Klimaszewska, Smyk & Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Spółka Komandytowa

 

ADRES:

ul.Emilii Plater 20/33

00-688 Warszawa

 

DANE KONTAKTOWE:

Telefon: 00 48 22 622 22 61

Faks: 00 48 22 622 22 69

E-mail: kancelaria@klimaszewskasmyk.pl

 

DANE REJESTROWE:

KRS: 0000453199

NIP: 7010371983

REGON: 146567179

Zobacz na mapie